Chalisa Satguru Swami Teoonram Ji Maharaj

Chalisa Satguru Swami Sarvanand Ji Maharaj

 Chalisa Satguru Swami Shanti Prakash Ji Maharaj

 

 

© Prem Prakash Panth, Jaipur [India]