SATNAM SAKHI!

 

 

© Prem Prakash Panth, Jaipur [India]