1/3

Amrapur 

Live

© Prem Prakash Panth, Jaipur [India]